Färjan från Möntu på Ösel till Ventspils i Lettland tog 4 timmar.

 

Hamnen i Möntu och några av passagerarna. Efter några hundra meter vände båten åter. Bogvisiret hade inte gått i lås ordentligt. Efter några minuter fick kaptenen OK och resan kunde fortsätta. Fyra av kostatyerna
i Ventspils

 

Inloppet till Ventspils.