Baird Parker

Charlie och Chan Parker
med sonen Baird "Little Bird"