Rolf Larsson

Rolf Larsson (28.01.1918 - 05.05.1991) piano, här som medlem i GottliebkvintettenJazzmusiker (piano). Född i Mjölby, son till Theodor Larsson (Skånska Lasse). Fick sina första pianolektioner för kantorn i Mjölby och spelade i lokala band innan han kom till Stockholm 1939. Han var sedan engagerad hos bl.a. Håkan von Eichwald, Charles Redland och Lulle Ellboj 1943 - 47 och kom därefter till Seymour Österwall. Kallades ibland Sveriges Teddy Wilson som han också var nära bekant med. Från 1950 spelade R.L. mest i småband. Gjorde grammofon inspelningar i eget namn samt med Lulle Ellboj 1945, Ove Lind 1966 - 72 och Bjane Nerem 1975. Bror till Walter Larsson, Nils Larsson (Lasse Mollby) och Gun Larsson.

 Skivinspelningar
 Columbia
 Don't be that way / Rolf Larssons dixieland-band (Insp. 30.09.1955) / DS 2176 /
 Easy to love / Rolf Larssons sext. (Insp. 09.09.1954) / DS 2145 /
 Filosofisk dixieland / Rolf Larssons dixieland-band (Insp. 30.09.1955) / DS 2175 /
 I can't give you anything but love / Rolf Larssons radiosext. (Insp. 28.10.1954) / DS 2153 /
 Jazzbiten / Rolf Larssons sext. (Insp. 09.09.1954) / DS 2145 /
 Mambo för Farao / Rolf Larssons dixieland-band (Insp. 30.09.1955) / DS 2175 /
 World is waiting for the sunrise, The / Rolf Larssons dixieland-band (Insp. 30.09.1955) / DS 2176 /
 You stepped out of a dream / Rolf Larssons radiosext. (Insp. 28.10.1954) / DS 2153 /
 
 Scala
 Larsson rag / Walter och Rolf Larsson (Insp. 19.03.1941) / 382 / *
 Shine / Walter och Rolf Larsson (Insp. 19.03.1941) / 382 / *