Program från Louis Armstrong All Star vid besök i Umeå 1959

 

 

Tidningsartiklar från VK